zaterdag 30 oktober 2010

School# "Ik stel jullie 2 vragen," zegt de onderwijzer, "Wie het antwoord op de eerste vraag weet mag de tweede overslaan. Hoeveel haren heeft een poes?" Het wordt muisstil in de klas. Dan steekt Juul zijn vinger op en zegt: "Vier miljoen negenhonderd zestigduizend en achthonderdvijftien haren meester." "Hoe weet je dat zo precies?" vraagt de meester verbaasd. "Ja da-hag , dat is de tweede vraag en die mocht ik overslaan!"

# Jezus kwam thuis met een slecht rapport, hij had verschillende buizen en dit op volgende vakken :
- Koken : hij vermenigvuldigde de broodjes i. p. v. er te bakken
- Chemie : hij veranderde H2O steeds in wijn
- Turnen : i. p. v. te zwemmen, wandelde hij gewoon over het water
- Biologie : hij wekte de dode en opgezette dieren tot leven
Zijn Moeder zei hierop : 'Als je in april terug zo'n slechte cijfers hebt, kunt je een kruis maken over uw Paasvakantie....

# Waarom mogen leerkrachten nooit achter een zwangere koe gaan staan? Dan denkt de koe dat het kalf al is geboren.

# Wat is de gelijkenis tussen leerkrachten en een vuilnisbelt? Ieder uur een andere zak.

# Een leraar is boos op één van zijn leerlingen. "Jij bent een ezel!" brult hij. "Niet waar!" schreeuwt het opstandige knaapje terug. "Mijn vader zegt altijd dat ik een rund ben, en die kent mij langer dan dat u mij kent!"

# Stijntje komt thuis uit school en gaat naar zijn papa. 'Papa, hier heb je mijn rapport. Vanavond is er toch geen mooi programma op tv...'

# "Kan iemand mij een voorbeeld geven van de uitdrukking: eerlijk duurt het langst?", vraagt de meester. "Ik meester!", antwoordt Wil. "Als ik bij een toets afkijk, ben ik zo klaar, maar als ik alles zelf invul ben ik urenlang bezig!"

# De meester vraagt: "Weet iemand waar Napoleon gestorven is?" Jantje zoekt het stiekem op in zijn geschiedenisboek en roept: "Op pagina 121, meester!"

# Meester:'' Ik snap niet hoe je zoveel fouten kan maken bij je huiswerk Jantje!''
Jantje:''Ik wel, mijn vader heeft geholpen.

# "Juf, is het waar dat grote roofvissen kleine sardientjes opeten?" "Ja, Brammetje, dat is echt waar." "Maar hoe maken die vissen zo'n blikje open?"

# Een kind komt thuis van zijn eerste dag op school. Zijn moeder vraagt: "En, wat heb je vandaag geleerd?" Het kind antwoordt: "Niet genoeg, want ik moet er morgen weer naartoe."

# "Ik heb er alles voor over om een goed cijfer voor dit tentamen te halen," verklaarde een bevallige studente tegen haar professor. Ze boog zich naar hem over en staarde hem aan. "Ik wil er werkelijk alles voor doen." "Alles?" vroeg de professor met lichte ironie in zijn stem. "Alles," bevestigde ze met veel aplomb. "Zelfs studeren?" fluisterde hij.

# Fons komt thuis van school en vertelt trots: ’Ik heb vandaag mijn eerste Engelse les gehad. Nu kan ik ook "dank je wel" zeggen in het Engels.’ Zijn moeder antwoordt: ’Dat is goed. Want tot nu toe kon je dat nog niet eens in het Nederlands.’

# Er komt een professor bij een universiteit kijken of de studenten wel slim genoeg zijn. Hij vraagt of de slimste student even bij hem wil
komen voor een paar vraagjes. Nou dus die jongen komt naar de professor toe. En de professor begint met de eerste vraag:
"Hoe noemen we het ding om naar de sterren te kijken?"
Waarop de student antwoordt:
"Een telescoop."
"Goed," zegt professor, "en om naar bacteriën te kijken?"
"Een microscoop."
"Goed. En nu een lastige: Hoe noemen we het ding om door muren te kijken?"
Waarop de student vraagt:
"Kan dat dan?"
"Ja," zegt de professor.
"Waarmee dan?" vraagt de student.
"Met een raam, mijn beste jongen, met een raam!"

# Onderwijzer: "Waarom is de zon zo belangrijk voor ons?" Leerling: "Die is helemaal niet belangrijk. 's Nachts schijnt hij niet, en overdag is het toch al licht!"

# Thomas is een vrij slechte leerling. Op een dag probeert zijn vader hem wat aan te moedigen: het mooiste geschenk dat je mij op mijn verjaardag kunt geven is een goed rapport. Dat is jammer pa zegt Thomas ik heb al een stropdas voor je gekocht!

# De juffrouw komt de klas binnen en ziet op de vloer een plasje liggen. "Wie heeft dat gedaan?" vraagt zij aan de kinderen. Niemand zegt iets. "Wie heeft dat gedaan?" vraagt zij nogmaals. Het blijft stil in de klas. "Ik begrijp wel dat degene zich schaamt die dit gedaan heeft," zegt de juf, "maar ik weet er wel wat op. We doen straks allemaal onze handen voor onze ogen. En degene die dit gedaan heeft, ruimt dan het plasje op en schrijft zijn naam achterop het bord. Dan weet ik wie het gedaan heeft, en dan zal ik diegene niet verraden." Iedereen in de klas doet zijn handen voor zijn ogen. De juf hoort wat gerommel en een krijtje op het bord. Even later mag iedereen zijn ogen weer opendoen van de juf. Dan ziet ze twee plasjes op de grond liggen. De juf loopt naar de achterkant van het bord en leest daar: "Het kleine pissertje heeft weer toegeslagen."

# Zegt kleine Frits tegen zijn meester: "Meester, ik wil U niet bang maken, maar mijn vader heeft gezegd dat als ik deze keer weer met zo'n slecht rapport thuiskom, iemand op een pak slaag kan rekenen!"

# 'Pap, jij zegt toch altijd dat je niet alles moet geloven wat er geschreven staat?' 'Ja, jongen, dat is ook zo'. 'Wil je dan nu even mijn rapport aftekenen?'.

# Waarom neem jij een foto van je mama en je papa mee naar school? Jonge blondje: Omdat de directeur gezegd heeft dat hij mijn ouders eens wou zien.

# Een jongetje komt thuis van school en zegt trots: 'Mama, ik was de enige die een vraag van de meester kon beantwoorden.' 'En wat vroeg hij dan wel?' "Wie heeft die punaise op mijn stoel gelegd?"

# 'Hoe wordt iemand genoemd die steelt?' vraagt de onderwijzer aan Gert. Gert haalt de schouders op. Hij weet het niet. 'Kijk, Gert, beeld je even in dat ik mijn hand in jouw zak steek en er een briefje van honderd uithaal, wat ben ik dan?' Gert kijkt de onderwijzer opgetogen aan en zegt: 'Een tovenaar, meester!'

# Zegt de chef tegen zijn nieuwe ondergeschikte: 'Pak eerst maar eens de bezem en veeg het hier goed schoon!' 'Maar mijnheer, ik heb aan de universiteit gestudeerd!' 'Dan ligt de zaak natuurlijk anders. Geef mij die bezem maar, dan zal ik 't u eerst eens voordoen!'

# Hansje loopt binnen in een winkel en vraagt: Dag mijnheer. Als ik een halve kilo rozijnen koop tegen 4,90 euro per kilo, 7 eieren tegen 12 eurocent per stuk en 400 gram bloem tegen 2 euro per kilo, hoeveel krijg ik dan terug van 20 euro? De verkoper rekent alles uit en zegt: 15,91 euro jongen. Zal ik alles in een zakje doen? Nee, nee, dat is niet nodig. Dat was het vraagstuk dat we moesten oplossen voor ons huiswerk.

# Jantje zit in de klas.
Zeg jantje: Mag ik naar het toilet?
Zegt de meester: Waarom?
Zegt Jantje: Dan Kan ik naar mijn eigen gezijk luisteren

# ik wou dat ik in de middeleeuwen leefde. waarom? dan hoefde ik op school niet zoveel geschiendenis te leren!

# Pa loopt met zoonlief over het strand. Zoontje zegt: 'Kijk pap, een boot'. Vader: 'Nee jongen, dat is een hovercraft'. Zoon: 'Hoe schrijf je dat?' Vader: 'Eh, nee wacht eens... het is toch een boot!'

# Wat de gelijkenis tussen leraren en kalenders?
Het liefst hang je ze op!

# Onze rector der leraren
u worde gehaat
Uw school moge verbranden
U wil ons straffen gelijk in de hal
als in het klaslokaal
Geef ons heden ons dagelijks vrij
en vergeef ons onze onvoldoende
Want u worde gehaat
in de eeuwigheid tot in de bulligheid.

# SCHOOLGEBED

# De onderwijzer loopt heen en weer in de klas. Plotseling zegt hij: "Jij daar vooraan, zeg je les eens op. "Ik ..eh....Ik weet het niet , meneer." "Zo kun je je les niet opzeggen. Mag ik dan weten wat je gisteravond hebt uitgevoerd?" "Eerst ben ik met mijn vrienden naar caf?e Rooie Sok gegaan om een glaasje te drinken en daarna hebben we nog een kaartje gelegd en het is weer eens behoorlijk uit de hand gelopen" "En dat durf jij zomaar te zeggen?!" roept de onderwijzer woedend. "Ik vraag me af wat jij hier eigenlijk komt doen "Ik? Ik repareer de verwarming."

# Een jongen moet tekenen in de school. De leraar vraagt: Waarom heb je nog niks op je blad staan ? Zegt de jongen: dat heb ik wel, ik heb een grazende koe getekend.Leraar: Maar ik zie geen gras ! Jongen: Dat heeft de koe al opgegeten. Leraar: Maar ik zie ook geen koe ! Jongen: Denk jij dat die koe blijft staan als er geen gras meer is ?

# vergeet het werk, doe niet veel en spijbel sterk.
heilig steeds het luie leven, naar vakantie zult gij streven.
geen labeur, geen ergernis, doe nooit wat moeilijk is.
vergeet het schrijven en noteren, ook het blokken en studeren
wees steeds vrolijk, werk samen
en spiek waar je kunt,
AMEN

# Gebed van de leerlingen...

# Meester: ik begrijp niet hoe je in je eentje zoveel fouten in je huiswerk kan maken. Leerling: Ik was niet alleen, meneer Mijn vader heeft me geholpen

# De schoolmeester zegt: 'Kinders, wie een sterk verhaal kan vertellen krijgt een reep chocola.' Jan zegt: 'Meester, mijn vader heeft een snoek gevangen van 80 pond!' Piet zegt: 'Meester, mijn vader was aan het ploegen en ploegde een militaire jeep uit de 2 W.O. op met alles erop en aan en de lichten branden nog!' 'Nou, nou, Piet, dat is wel een heel sterk verhaal!' Piet zegt: 'Als Jan niet 10 pond van die snoek af doet, doe ik de lichten niet uit.'

# Meester zegt tegen de klas: "als iemand mij het goede antwoord op de 1e vraag geeft hoeft hij de 2e vraag niet te beantwoorden..." Jantje die achter in de klas zit gooit direckt een steen door het raam en het raam is direckt kapot... De meester zegt: "wie heeft dat gedaan?" Jantje zegt dan: "Ik meester!!" Meester zegt: "ga je dan nu een nieuw raam betalen?" Jantje zegt: "dat is de 2e vraag meester die hoefde ik niet te beantwoorden!!"

# Jantje en Piet komen een half uur te laat op school. Zegt de juffrouw tegen Piet: waarom ben jij te laat? O zegt Piet, de stroom viel uit en ik bleef hangen in de lift. nou oke. zei de juf .en jantje waarom ben jij te laat ? nou juffrouw zegt jantje ik zat op de roltrap en de stroom viel uit!

# meester mag het raam open? vraagt bea. het is toch niet zo warm? zegt de onderwijzer. jamaar thuis slaap ik ook altijd met het raam open meester!

# Een moeder trof haar zoon in bed aan, terwijl hij al lang op school had behoren te zijn. Ze zei hem ogenblikkelijk naar school te gaan, of anders twee goede redenen te geven om zulks niet te doen. 'Ten eerste vinden de kinderen me niet aardig. En ten tweede vinden de leraren me he-le-maal niet aardig. Geef mij maar eens twee goede redenen waarom ik wél naar school zou gaan.' 'Nou, ten eerste ben je veertig. En ten tweede ben je rector.'

# ik ga naar school tegenwordige tijd
ik ging naar school verleden tijd
ik zit op school verloren tijd
ik werk voor school stommiteit

# Flipke komt 's middags opgewonden thuis van school, en vertelt dat hij die dag heeft leren schrijven. "Wat knap!" zegt zijn moeder, "Wat heb je geschreven? "Dat weet ik niet," zegt Flipke. "We leren morgen pas lezen."

# 'Je papegaai is vandaag weggevlogen.' zegt moeder tegen Merel. 'Ik had het kunnen weten!' zucht Merel. 'Toen ik gisteren mijn huiswerk voor aardrijkskunde maakte, zat hij steeds over mijn schouder heen te kijken!'

# De juffrouw van de eerste klas had problemen met een van haar leerlingen. De juf vroeg hem :" Pietje , wat is jouw probleem?" Pietje antwoordde" Ik ben veel te knap voor de 1e klas. Mijn zusje zit in de derde klas maar ik weet veel meer dan zij en dus moet ik òòk eigenlijk naar de 3e klas". De juffrouw vond dat een moeilijke kwestie en zij sprak daarover met de directeur. Terwijl Pietje buiten het kantoor van de directeur moest wachten legde de juffrouw het probleem aan hem uit. "Laat hem maar binnenkomen ,dan zal ik hem even persoonlijk testen " zei de directeur.. "Als hij ook maar èèn vraag niet kan beantwoorden dan blijft hij gewoon in de 1e klas" De juffrouw ging hiermee akkoord en Pietje mocht binnenkomen, en hem werd duidelijk gemaakt wat de bedoeling van die test was. De directeur:'" hoeveel is 3 x 3"? Pietje ;" 9" Directeur; Hoeveel is 6 x 6 ? Pietje; "36" En zo beantwoorde Pietje alle vragen die eigenlijk een derde klasser pas behoorde te weten. De directeur keek de juffrouw aan en zei' Ik denk dat Pietje best wel naar de 3 klas kan gaan" Maar de juffrouw twijfelde nog steeds en vroeg of ze òòk nog een paar vragen mocht stellen. De directeur ging hiermee akkoord en de juffrouw stelde haar eerste vraag; "Waarvan heeft een koe er vier, terwijl ik er maar twee heb?" Pietje;"benen" De Juffrouw;"Wat heb jij in je broek en ik niet?" Pietje; "zakken" De Juffrouw:" wat begint met een K en eindigt met een T, is behaard, ovaal en smakelijk?" Pietje: "een Kokosnoot" Intussen zakte de mond van de directeur ver open van verbazing. De juffrouw vervolgde met: "wat gaat er hard en stijf naar binnen en komt er zacht en slap uit?" Pietje;"kauwgum" De Juffrouw; " wat doe een man rechtopstaand, een vrouw zittend en een hond op drie poten?" Pietje;" een hand geven" De Juffrouw:" noem een Engels woord dat begint met een F en eindigt met een K" Pietje;"Firetruck" De directeur zuchtte heel diep en zei" laat hem maar naar de vijfde klas gaan, want die laatste zes vragen had ik al allemaal fout".

# Leraren maken geen fouten want fouten maken is menselijk

# Leraren zeggen dat ze geen straf geven voor iets wat je niet hebt gedaan. Ze kunnen goed liegen ik had mijn huiswerk niet gedaan.

# leraren helpen je met problemen die je zonder ze nooit had gehad.

# Op school leer je nooit genoeg want de volgende dag moet je weer

# De directeur stapt de lawaaierige klas binnen. Hij wil nu eindelijk die herrieschoppers eens straffen. 'Geert,wat heb jij uitgespookt?' 'Ik heb krijt naar het bord gegooid.' 'Honderd lijnen straf! En jij Wim?' 'Ik heb een punaise op de stoel van de meester gelegd.' 'Wat?! Tweehonderd lijnen straf. En jij, Peter?' 'Ik heb snippers door het raam gegooid.' 'Goed, voor één keer. Maar doe dat niet meer.' Op dat ogenblik komt er een jongen binnen, vol blauwe plekken en schrammen. 'En wat doe jij daar?', vraagt de directeur boos, 'Hoe heet jij?' 'Sven Snippers, meneer.'

# Jantje zit op school in een klein dorpje. De meester geeft op een dag les Nederlands, het gaat over moeilijke woorden. Jantje is niet de snuggerste en snapt er niet veel van. Hij geeft altijd de verkeerde antwoorden en de meester wordt kwaad: "Jantje, je hangt mijn voeten uit! Ga maar eerst eens een encyclopedie kopen!" Wanneer Jantje die avond thuiskomt, vertelt hij aan zijn vader dat de meester hem gezegd heeft dat hij een encyclopedie moet kopen. "Wat?" reageert de vader ontstemd, "Is die vent op zijn hoofd gevallen? Ga jij maar gewoon op je fiets naar school, zoals alle andere jongens!"

# Opa ziet het cijfer dat zijn kleinzoon voor geschiedenis heeft gehaald en geeft hem een standje." Toen ik nog jong was, had ik altijd een hoog cijfer voor geschiedenis," bromt hij. "Dat zal best, opa. Maar in die tijd was er veel minder geschiedenis!'"

# hou de school proper, blijf thuis

# nieuw schoolreglement:
smijt niet met propjes. tassen komen veel harder aan.
loop niet in de gang.fietsen gaat veel sneller.
babbel niet in de klas. roepen hoor je veel beter.
smijt niet met gummetjes. kauwgum plakt veel beter.

# Roosje, een zeer knap meisje, gaat voor het eerst naar haar nieuwe school en wordt door de juffrouw aan de klas voorgesteld. "Kinderen, dit is Roosje en ze komt bij ons in de klas." Na haar korte betoog vraagt juffrouw: "Naast wie mag Roosje zitten?" Waarop een zeer lelijk jongetje zegt: "Naast mij." De juffrouw vind het goed en Roosje gaat naast de jongen zitten. De jongen vraagt aan Roosje: "Waarom hebben jouw ouders jouw roosje genoemd?" Waarop roosje antwoord: "Toen ik geboren werd viel er een rozenblaadje op mijn hoofdje." Roosje aan de jongen: "Hoe heet jij dan?" Waarop de jongen antwoord: "Dan heet ik koelkast!!!"

# "En, Pietje, heb je tegen de meester gezegd dat je gisteren niet op school kon komen, omdat mama een tweeling heeft gekregen?" "Nee, pa, Ik heb maar één baby genoemd. Die andere bewaar ik tot volgende week. Krijg ik weer een dagje vrij."

# Op een school in Borgerhout, op 1 september, roept de directeur de namen af van de personen. 'Mustapha'. Aanwezig wordt geantwoord. 'Kadir'.Aanwezig enz enz ... Op een bepaald moment zegt de directeur: 'Ala In Ben Oit'. Stilte in de zaal. Nogmaals 'Ala In Ben Oit'. Stilte. Voor de laatste maal: 'Ala In Ben Oit'. Opeens staat een jongen achteraan in de zaal recht en zegt tegen de directeur: dat ben ik maar je moet het wel anders uitspreken : Alain Benoit !!

# Op een middelbare school hangt onder sommige kapstokken een bordje met de tekst: "Alleen voor leraren." Een paar dagen later heeft iemand er onder geschreven: "Je mag je jas er ook aan ophangen."

# bij het afscheid van de school zegt Peter: Meneer, ik wil u graag bedanken voor alles wat ik geleerd heb.meester: dat is de moeite van het bedanken niet

# 'Wat ben jij vroeg thuis!' zegt moeder tegen haar MAVO-dochter. 'Inderdaad,' zegt het meisje, 'ik werd naar huis gestuurd omdat de jongen die naast mij zat rookte.' 'Wat krijgen we nou?', stuift de moeder boos op, 'moest JIJ naar huis omdat HIJ rookte?' Dochter: 'Ja, want ik had hem in de brand gestoken!'

# jantje en pieter zoekten een klas waar dat je niet in de hoek moet staan. In een keer kwamen ze een jongen tegen hij vroeg: wat zoeken jullie? Wij zoeken een ronde klas dan moeten we niet in de hoek kunnen staan.

# de meester vroeg aan frans: wat ligt het dichtst de maan of china ?
de maan, zei frans
waarom? vroeg de meester
omdat we van hieruit de maan kunnen zien en china niet

# Jantje geeft zijn vader een rapport. "Wat! Zo'n slecht rapport heb ik nog nooit gezien!", brult zijn vader woedend. "Maar dat rapport is niet van mij", antwoordt Jantje, "het is er een van jou dat ik op zolder gevonden heb."

# Wat is het verschil tussen een leerkracht en een thermometer?
Er is geen verschil... je bibbert altijd als ze nul geven!!!

# jantje heeft zijn rapport mee naar huis gekregen en heeft heel veel 1en,hij gooit zijn rapport in het water.moeder vraagt thuis,waar is je rapport? alle ééntjes zwemmen in het water!!!!

# wie is de grootste dommerik van de klas ?
de meester want hij blijft elk jaar zitten

# De onderwijzer spreekt Tom bestraffend toe: "Als je dit rapport aan je vader laat zien, dan krijgt hij zeker grijze haren!" Tom lacht: "O, wat zal mijn vader dan blij zijn!' "Hoezo...?" vraagt de onderwijzer. "Nou, mijn vader is al jaren kaal!"

# De onderwijzer bespreekt de opstellen van de klas.
Hij zegt tegen Klaas: "Jouw opstel over het onderwerp 'Onze hond' is precies hetzelfde als dat van je broer." Klaas verdedigt zich verontwaardigd: "Maar het gaat ook over hetzelfde hond meneer."

# Onderwijzer tegen leerling:
foei wat heb jij je werk slecht gemaakt als je vader dit ziet krijgt hij nog grijze haren dat zal hij wel willen antwoord de leerling hij is namelijk zo kaal als een biljartbal

# Robert komt thuis en heeft voor de zoveelste keer een onvoldoende gehaald. Z'n vader spreekt hem over aan en zegt: Hoor eens jongen... toen George Washington zo oud was als jij, was hij de slimste van de klas. Ja vader, maar toen hij zo oud was als u, was hij de president van Amerika

# Wat is het? "de" of "het" rechte bocht?
Antwoord: Er bestaan geen rechte bochten

# Meester: 'Wat is "analoog", Kwak?'
Kwak: 'de verleden tijd van "Anna liegt", meester

# "Jongens" zei de leraar Nederlands, "Ik wil eens weten wie van jullie een goed spreekwoord kent".
"Jan, Begin jij maar eens"
Jan zegt: "Na regen komt zonneschijn".
"Best zei leraar, "Nu jij Kees".
"Gedeelde vreugd is dubbele vreugd".
"Heel goed" zei de leraar.
Nu was het de beurt aan Jaap, een jongen die altijd de boel op stelten zet in de klas.
Hij zegt: "Een gek kan meer graven dan tien wijzen kunnen beantwoorden".
"Wie de schoen past, trekt hem aan".
De leraar wordt kwaad en schreeuwt: "En nu 'n passend spreekwoord of ik ga de directeur halen".
Onverstoorbaar gaat Jaap door: "Veel geschreeuw en weinig wol".
De leraar vliegt zieden van drift de klas uit en Jaap vervolgt: "Als de kat van huis is dansen de muizen".
Even later komt de leraar rood van woede achter de directeur, die erg kalm is , de klas binnen.
"Het hinkend paard komt achteraan", mompelde Jaap.
"Zo Jaap, ken jij zulke mooie spreekwoorden?" Vraagt de directeur.
"Zeg er nog eens een".
"Een ongeluk komt nooit alleen", verder komt hij niet want hij wordt uit de bank gesleurd.
Hij zegt nog: "Bezint eer gij begint".
Toen kreeg Jaap een pak slaag en huilend zegt hij:
"Wat gij niet wilt dat U geschied doet dat ook een ander niet".
Hij werd naar huis gestuurd, maar kijkt nog even woedend om en zegt:
"OOST, WEST, THUIS BEST".

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen

Domme Blondjes Test

Wat is een dom blondje als ze twee hersencellen heeft?
Dan is ze zwanger.


Hoe noem je het als een dom blondje haar haar bruin verft?
Kunstmatige intelligentie.


Wat zei het linker been tegen het rechterbeen bij een dom blondje?
Niets, ze zijn elkaar nog nooit tegengekomen.


Waarom mag een dom blondje niet langer als een half uur pauze hebben?
Anders moet ze opnieuw ingewerkt worden.


Hoe kun je zien dat er een dom blondje achter de computer heeft gezeten?
Aan de Tipp-ex op de monitor.


Hoe kun je zien dat er een ander dom blondje achter de zelfde computer heeft gezeten?
Aan dat er op de Tipp-ex geschreven is.


Wat is het verschil tussen een dom blondje en een computer?
In een computer hoef je maar één keer informatie in te voeren.


Waarom eten domme blondjes geen bananen?
Ze kunnen de rits niet vinden.
Of: Ze kunnen het trek lipje niet vinden.


Waarom heeft een dom blondje groene lipstick op?
Omdat rood STOP betekend.


Waarom heeft een dom blondje rode lipstick op?
Om dat rood 'STOP verkeerde gat' betekend.


Hoe kun je zien dat een dom blondje in de koelkast is geweest?
Aan de lipstick op de komkommers.


Waarom rijdt een dom blondje in een BMW?
Omdat ze dat kunnen spellen.


Waarom hebben domme blondjes TEE op hun schoenen staan?
Tenen Eerst Erin.


Sinterklaas, de kerstman, een slim blondje en een dom blondje zien een tientje op straat liggen? Wie raapt het op?
Het domme blondje, de andere bestaan niet.


Wat moet je doen wanneer een dom blondje een handgranaat naar je toe gooit?
De pin eruit trekken en terug gooien.


Wat moet je doen wanneer een dom blondje een pin naar je toe gooit?
Heel hard wegrennen, want ze heeft de handgranaat nog in haar mond.


Waarom is een dom blondje aan de pil?
Dan weet ze welke dag het is.


Wat is het verschil tussen een dom blondje en een Porsche?
Je leent je Porsche niet uit aan je vriend.


Wat is het verschil tussen een dom blondje en een tandenborstel?
Je leent je tandenborstel niet uit aan je beste vriend.


Wat is de overeenkomst van een dom blondje met een bowling bal?
Ze hebben alletwee evenveel kans dat ze in de goot terecht komen.


Wat is het verschil tussen een dom blondje en een telefoon?
Het kost een kwartje om de telefoon te gebruiken.


Waarom zit een doof dom blondje op een krant?
Dan kan ze hem liplezend lezen.


Wat is de yell van een dom blondje?
Ik ben blond, ik ben blond, ik ben B..L..O..N..., ik ben blond, ik ben blond.


Waarom is een dom blondje heel blij als ze die puzzel van 50 stukjes in 6 maanden heeft afgekregen?
Omdat er op de doos staat: 2-4 jaar.


Wat zie je als je in de ogen van een dom blondje kijkt?
De achterkant van haar hoofd.


Waarom rijden domme blondjes in VW's (Volkswagen)?
Omdat ze PORSCHE niet kunnen spellen!


Hoe laat je een dom blondje op zondag lachen?
Vertel haar een leuke mop op vrijdag avond.


Waarom heeft God domme blondjes geschapen?
Omdat een hond geen fles bier uit de koelkast kan halen en die naar je toe brengen.


Hoe krijg je een dom blondje gek?
Geef haar een zak M&M's en zeg dat ze die op alfabet moet leggen.


Wat zegt een dom blondje als ze haar GSM opneemt?
(Vol verbazing): Hoe weet jij dat ik hier zit?


Wat is dom en blond?
Pamela Anderson


Wat is dom en zwart?
Naomi Campbell


En wat is dan slim en blond??
Een labrador!


Waarom mag een blondje niet waterskieen??
Omdat ze gaat liggen als ze nat wordt!


Wat zegt een dom blondje op haar eerste rijles ?
Oh, kan die stoel ook rechtop?


Hoe vermoordt een dom blondje een vis?
Ze verdrinkt hem!


Waarom is er nooit een dom blondje als liftbediende?
Ze weten de weg niet.


Wat is verschil tussen een dom blondje en een strijkplank?
Bij een strijkplank gaan de poten moeilijk uit elkaar.


Hoe kan je zien dat een fax verstuurd is door een dom blondje?
Dan zit er ook een postzegel op.


Wat is het verschil tussen een toilet en een dom blondje?
Een toilet achtervolgt je niet als je hem gebruikt hebt.


Wat is het verschil tussen een crossmotor en een dom blondje?
Niet iedereen heeft op een crossmotor gereden.


Waarom werkt een dom blondje niet bij een apotheker?
Omdat ze het flesje niet tussen de typemachine in krijgt.


Waarom houden blondjes niet van Cup-a-soup?
Omdat ze een kop water nooit in dat kleine pakje kunnen krijgen.


Wat doe je als je naar Londen wil vliegen maar een dom blondje heeft jouw plaats aan het raampje ingenomen?
Zeg haar dat alleen de plaatsen in het midden van het vliegtuig naar londen gaan.


Wat zegt de moeder van een blondje tegen het blondje als haar dochter uitgaat?
'Als je voor middernacht nog niet in bed ligt, kom je dan naar huis?'


Waarom zal een dom blondje nooit haar rijbewijs halen?
Omdat ze iedere keer als ze examen moet doen op de achterbank duikt.


Waarom gooit een dom blondje een emmer water over de computer?
Kan ze surfen op internet!


Waarom zet een dom blondje haar bril af bij een alcoholcontrole ?
Dat scheelt weer twee glazen!


Hoe kun je zien dat een dom blondje een vriendje heeft?
Ze heeft de afdruk van een gesp op haar voorhoofd.


Waarom is een blondje teleurgesteld als ze terugkomt van haar reisje naar Londen?
Ze kwam erachter dat Big Ben een klok was!


Waarom gaat een dom blondje in de winter in de hoek zitten?
Die is 90 graden!


Wat heb je als er honderd blondjes bij elkaar staan??
Massahysterie!


Wat is een dom blondje met twee stro balen?
Een blondje met extern geheugen!


Hoe kan je zien als er een dom blondje een e-mailtje heeft proberen te versturen?
Als er een enveloppe in de floppy-drive zit!


Waarom neemt een dom blondje een doorzichtige brooddoos mee als ze gaat werken?
Dan kan ze zien of ze naar het werk gaat of van het werk komt.


Waarom werpt een dom blondje broodkruimels in het toilet?
Voor het WC-eendje!


Waarom heeft een dom blondje nooit ijsblokjes in huis?
Ze kent het recept niet...


Waarom ververst een dom blondje haar baby's luier pas om de maand?
Op de doos stond : 'Tot 10 kilo'...


Wat is het verschil tussen een mug en een dom blondje?
Als je een mug slaat houdt hij op met zuigen.


Hoe klinkt de deurbel van een dom blondje?
Domding, domding!


Hoe kun je zien dat een dom blondje plezier gehad heeft achter de computer?
Dan zit er lipstick op de joystick.


Hoe behaalt een dom blondje haar rijbeweijs?
Op de achterbank van de lesauto!


Waarom drinkt een dom blondje haar pak melk al op in de supermarkt?
Zij zou zeggen: 'Er staat toch op: 'hier openen''


Waarom draagt een dom blondje altijd van die grote oorringen in haar oren.
Dan kan ze haar enkels erin haken tijdens het vrijen.


Hoe weet men of een lesbische blondine op je computer aan het werk is geweest?
Er zit lippenstift op je muis.


Wat is het verschil tussen een valscherm en een blondine?
Een valscherm opent zich niet altijd.


Wat hebben een eekhoorn en een blondine gemeen?
Ze springen van eikel naar eikel.


Wat is het verschil tussen een blondine en een bowlingbal?
Geen enkel. Beiden hebben drie bruikbare gaten.


Waarom kunnen blondines zo goed zuigen?
Ze hebben een vacuum in het hoofd.


Waarom geven blondines geen borstvoeding?
Het doet te veel pijn wanneer ze hun borsten koken


Hoe sluit een blondje WINDOWS af?
Dan doet ze de gordijnen dicht.


Waarom heeft een dom blondje 1 hersencel meer dan een koe?
Anders drinkt ze tijdens het ramen wassen de emmer leeg.


Wat is een dom blondje op een waterbed?
Een booreiland.


Waarom kunnen domme blondjes geen schoolslag?
Als ze nattigheid voelen gaan ze op hun rug liggen.


Weet je hoe je een dom blondje zwanger maakt? Nee?
Dan ben je nog dommer.


Waarom hebben Domme blondjes hun benen genummerd?
Dan kunnen ze ze beter uit elkaar houden.


Waaraan kun je een dom blondje aan herkennen die aan het spookrijden is?
Aan het witte laken over de auto.


Op de autoweg naar de zee is een verschrikkelijk ongeluk gebeurd.
Een dom blondje reed achter op een spookrijder.


Wat zegt een dom blondje als ze niet heeft geslapen?
Ik heb géén been dichtgedaan.


Hoe zie je dat een dom blondje achter de computer heeft gezeten?
Er ligt een stukje kaas bij de muis


Wat is het verschil tussen een fricandel en een blondje?
Een fricandel bevat hersenen !


Hoe heeft een dom blondje haar arm gebroken terwijl ze de bladeren bij elkaar aan het harken was??
Ze is uit de boom gevallen.


Wat zijn de hersens van een dom blondje in een rugzak?
Airbag.


Wat is er zo speciaal aan een blondje die een vlieg heeft ingeslikt?
Ze heeft meer hersencellen in haar maag dan in haarhoofd.


Hoe kun je zorgen dat een blondje met je trouwt?
Haar vertellen dat ze zwanger is geworden en dat jij de vader bent.


Hoe krijg je 250 domme blondjes in een auto?
Je zegt gewoon dat ze er gratis weer uit mogen!!


Waarom is het telefoonnummer 06-11 veranderd in 112 ?
De domme blondjes konden de 11 niet vinden.


Hoe noem je een dom blondje op een universiteit?
Een gaste.


Waarom zijn domme blondjes altijd verward op het toilet?
Dan moeten ze zelf hun broek uit doen.


Waarom kan een dom blondje geen 'nee' zeggen?
Ja is korter.


Een brunette, een rooie en een dom blondje zitten in de brugklas. Wie heeft de grootste borsten?
Het domme blondje, want die is 19 jaar.


Waarom gaan domme blondjes nooit naar een Feyenoord wedstrijd.
Zo dom zijn ze nou ook weer niet.


Waarom staart een dom blondje altijd zo intensief naar een pak appelsap?
Er staat op geconcentreerd!


Wanneer heeft een blondje carriere gemaakt?
'Welkom bij McDonalds, mag ik uw bestelling?'


Waarom gooien domme blondjes de dobbelstenen altijd tegen het plafond?
Wie het hoogst gooit mag beginnen!


Hoe kan het dat domme blondjes met kleine borsten ineens vierkante borsten hebben ?
Dan zijn ze vergeten de zakdoekjes uit de doosjes te halen.


Wat doet een Dom Blondje als ze ongesteld is???
Het Rode Kruis bellen.


Hoe vaak lacht een dom blondje om een mop?
3 Keer: Als ze hem hoort, als ie uitgelegd wordt en als ze hem begrijpt.


Wat is de overeenkomst tussen een dom blondje en de Verenigde Staten?
Je nait it steeds


Er zijn 2 domme blondjes met strobalen aan het overgooien. Wat zijn ze aan het doen ?
Informatie aan het uitwisselen


Waarom stopt een dom blondje whiskas in haar slipje??
Voor de poes!!!


Hoe zet je een dom blondje aan het denken?
49! (de persoon begint na te denken, en vraagt zichzelf af: 49? Zo zet je het blonde aan het denken)


Waarom heeft een dom blondje gordijnen voor haar computerscherm hangen?
Om 's morgens Windows te kunnen openen.


Wat doet een domblondje met een fotorolletje?
Opsturen naar een ontwikkelingsland.


Waarom zit een dom blondje op een vel papier midden op de straat??
Ze denkt dat ze een A4 rijdt.


Hoe weet je dat een dom blondje je een e-mail gestuurt heeft ?
Er zit een laptop in je brieven bus.

Follow dommeblondjes on TwitterBookmark and Share